M
Oshun Care - Protects Your ExpressionThe ultimate freedom of expression is a human canvas that captures the visualization of the inner self.

OSHUN
Protects your expression

Notice: Undefined variable: number_of_cols in /data/sites/web/oshuncarecom/www/wp-content/plugins/ottar-instagram-feed/widgets/ottar-instagram-widget.php on line 98

 

FOLLOW US ON:
Instagram 

Algemene Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

Voor alle bestellingen via onze online-shop gelden de volgende Algemene Verkoopvoorwaarden.

  • Deze website is een initiatief van Oshun Care B.V. hierna Oshun Care, een commerciële onderneming (KvK.nummer 72633395) die producten levert aan zowel particulieren, als bedrijven en instellingen (hierna: afnemer). U kunt contact met ons opnemen via info@oshuncare.com of schriftelijk het adres hiervoor is Limburghaven 2A, 3433PK, Nieuwegein. BTWnr: NL

 

Article 1 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Oshun Care en elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Oshun Care en afnemer. In deze Algemene Verkoopvoorwaarden wordt af en toe verwezen naar onze eigen website www.oshuncare.com: (hierna de website). Door te bestellen geef je aan met de Algemene Verkoopvoorwaarden akkoord te gaan.

 

Article 2 – Bestelling en totstandkoming overeenkomst

Je kan bestellen op de manieren als beschreven op de bestelpagina`s van de website.

Een bestelling is niet geldig indien Oshun Care je vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig kan vaststellen. Door te bestellen komt een koop tot stand.

 

Article 3 – Aanbiedingen en prijzen

Alle prijzen worden vermeld in- of exclusief BTW. Oshun Care is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings of op de website.

 

Article 4 – Verzendkosten

Je betaalt per bestelling eenmaal een bijdrage in de verzendkosten, ongeacht het aantal bestelde artikelen. De hoogte van de standaard verzendkosten staat aangegeven wanneer je je bestelling plaatst. Bij een bestelling van meer dan € 150,- worden de verzendkosten niet in rekening gebracht.

 

Article 5 – Afhalen

Het is helaas niet mogelijk om je bestelling af te halen.

Article 6 – Betaling

Oshun Care levert alleen producten na betaling. Voor de betaling maken we gebruik van Mollie Payments. Als je gebruik maakt van de optie bankoverschrijving, wordt je bestelling verzonden nadat de betaling ontvangen is.

 

Article 7 – Eigendomsrecht

De goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling is gedaan.

 

Article 8 – Transportschade

Als je bestelling wordt geleverd met transportschade, klaag dan zo snel mogelijk daarover naar de bezorger en neem onmiddellijk contact met ons op. Het niet indienen van een klacht of contact heeft geen gevolgen voor uw wettelijke claims en de handhaving ervan, met name uw garantierechten. Ze helpen ons echter om onze eigen claims tegen de transporteur of transportverzekering te claimen.

 

Article 9 – Retourneren

Oshun Care garandeert dat haar producten met de grootste zorg en de beste ingrediënten bereid zijn. Mocht er desondanks iets niet goed zijn aan het product, dan kan het product in de originele verpakking retour gezonden worden. Hierbij wordt ervan uit gegaan dat de afnemer het product beoordeelt door het slechts uit te pakken of te gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de afnemer het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. U kunt het product binnen 14 dagen na bestellen aan ons retourneren.

Een artikel kan alleen worden geretourneerd in overleg met Oshun Care. Terugbetaling naar aanleiding van een retourzending gebeurt binnen 30 dagen op het door de afnemer aangegeven rekeningnummer. De portokosten voor de retourzending komen voor rekening van de afnemer. Oshun Care behoudt zich het recht voor om het aankoopbedrag van geretourneerde producten, zonder nadrukkelijk overleg, niet terug te storten.

 

Article 10 – Aansprakelijkheid

Oshun Care is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door u, van een door Oshun Care geleverd artikel, tenzij Oshun Care aansprakelijk is op grond van enig dwingendrechtelijke bepaling (productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek). In dat geval komt uw schade voor vergoeding in aanmerking tot een maximum van € 1.000,- in het geval van zaakschade (verlies van een zaak) en tot een bedrag van maximaal € 10.000,- in geval van persoonsschade (schade door dood of letsel) . Zuivere vermogensschade en immateriële schade worden niet vergoed.